BHM logo Car

P Ř I H L Á Š K A

pdf document pdf document
Přihláška Posudek o zdravotní způsobilosti
Přihláška musí být vytištěna oboustraně!
Ke spuštění souboru je potřeba program Adobe Reader .

Před zahájením kurzu je třeba si v autoškole podat žádost o přijetí k výuce a výcviku na předepsaném tiskopise. Tiskopis získáte u nás v kanceláři nebo si jej stáhnete z našich webových stránek - www.bhm.cz

Žádost o přijetí k výuce a výcviku musí být řádně vyplněny hůlkovým písmem podle občanského průkazu.

K žádosti přiložíte Posudek o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel, který vydá a potvrdí praktický nebo dorostový lékař.

Oba formuláře odevzdáte do autoškoly, na základě kterých Vás pozveme do kurzu. Datum zahájení výuky a výcviku Vám bude oznámeno SMS.

Věkové hranice k přijetí výuce a výcviku

sk. T17 let
sk. B, B+E18 let

Druh výuky výcviku

1. Základní

Je to přírava žáků pro získání ŘO sk. AM, A1, A, A2, A, B1, B, T a pro kombinaci těchto skupin.
Teoretická část výuky probíhá v kurzech v autoškole a je přednášena učitelem.

2. Rozšiřující

Je to příprava žáků, kteří již vlastní ŘO a žádají jeho rozšíření o další skupinu.
UPOZORNĚNÍ – týká se to jen některých skupin, např. RB-B+E, RB-T.

3. Dálkové studium

Tento druh výuky a výcviku je možný jen u sk. B, T.
Teoretickou část výuky si žáci osvojují samostatným studiem a při tzv. konzultacích se učitel zaměří na kontrolu výsledků samostudia a látku doplní vlastním výkladem.

Součástí teoretické výuky je kromě pravidel silničního provozu i získání znalostí z konstrukce vozidel a její údržby, zdravotní příprava, apod.
V praktické části výcviku je samozřejmě hlavní náplní řízení vozidel příslušné skupiny.
Termíny výuky - teorie i výcviku - praxe si žáci zvolí po dohodě se svým učitelem.


Důležitá upozornění

a) neprovádíme výuku a výcvik na sk. AM, A1, A2, A, B1, C1, C, C1+E, C+E, D1, D, D1+E, D+E.

b) Skupinu B1 získáte automaticky s řidičkým oprávněním sk. B

c) je možné provádět i tzv. sdružený výcvik, B+T

d) nemá-li žadatel v době podání žádosti 18 let, musí být podepsána zákonným zástupcemVozidla na nichž provádíme výcvik

sk. B:os.vozidla FABIA, HYUNDAI
sk. T:traktor ZETOR 7211

Z K O U Š K Y

Zkouška se provádí po absolvování celé výuky a výcviku pro příslušnou skupinu řidičského oprávnění. Zkoušku provádí zkušební komisař obecního úřadu obce s rozšířenou působností a skládá se z těchto částí:

1. Pravidla silničního provozu, jsou zahrnuty i otázky ze zdrav.přípravy a zásady bezpečné jízdy – elektronicky na počítači

2. Řízení vozidla příslušné skupiny – cca 30 minut

Zkoušku lze provádět nejdříve následující den po dovršení stanovené věkové hranice.

Opravnou zkoušku je možné absolvovat 5. den po první zkoušce a to po dobu půl roku (do 6 měsíců od první zkoušky).

Řidičský průkaz vydá Městský úřad (obecní úřad obce s rozšiřenou působností) – odbor dopravy.

!! created @ wolf !!